درباره آزمایشگاه

هدف از ایجاد آزمایشگاه سرویس‌های ارزش افزوده تلفن همراه، بهره‌برداری تحقیقی، پژوهشی و آموزشی در زمینه این سرویس‌ها می‌باشد. این سرویس‌ها ممکن است مبتنی بر سیستم‌های پیغام رسانی (مانند SMS، MMS، MIM)، مبتنی بر انتقال داده‌ها در شبکه بی‌سیم (مانند GPRS، WAP) و یا مبتنی بر voice (مانند PTT) باشند. همچنین از دید دیگر این سرویس‌ها ممکن است مبتنی بر شبکه مخابراتی، قابلیت‌های گوشی، قابلیت‌های سیم کارت، و یا ترکیبی از این موارد باشد.
این آزمایشگاه بستر مناسبی جهت تست، آینده نگری، و ارائه خدمات مشاوره‌ای برای شرکت همراه اول توسط محققین دیگر دانشگاه ها و کارشناسان آن شرکت، در زمینه های سرویس‌های ارزش افزوده و موارد مرتبط با آن بوجود خواهد آورد.
این آزمایشگاه در زمینه‌های زیر مشغول فعالیت می‌باشد:

  • پلتفرم‌ها، معماری‌ها و استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری جهت توسعه سیستم‌های همراه اول
  • متدولوژی اجرا و تست نرم افزار
  • راهکارهای توسعه پرتال کارفرما
  • ارزیابی امنیتی نرم‌افزارهای شرکت ارتباطات سیار (ethical hacking)
  • راهکارهای ارائه خدمات m-payment و اجرای پایلوت آن
  • همکاری در تعریف پروژه های جدید و تهیه و تدوین متن قراردادها
  • نظارت فنی بر عملکرد شرکت های مجری و یا پیمانکار
  • صدور گواهی و تأییدیه های مورد نیاز پس از اتمام مراحل مختلف پروژه های مرتبط
  • برگزاری دوره‌ های تخصصی بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته بر روی تجهیزات آزمایشگاهی
  • ارائه سایر خدمات نظارت، کارشناسی و مشاوره
آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۱ - ۱۳۸۷ ©