ارتباط با ما

باعث افتخار ماست که نظرات، پیشنهادها و انتقادهای شما را ببینیم. اگر علاقه به همکاری دارید، شنیدن توانایی‌های شما برای ما خاطره‌ساز می‌شود.

 

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

پیام: 

نشانی: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، اتاق ۸۰۲، آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه

تلفن: ۶۶۱۶۶۶۹۳-۰۲۱

دورنگار: ۶۶۱۶۶۶۹۳-۰۲۱

پست الکترونیک: info@vaslab.ir

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۱ - ۱۳۸۷ ©