کارت

کارت های تولید کننده رمز، به عنوان یک دستگاه جانبی در اختیار کاربر قرار می گیرد و با استفاده از صفحه کلید و صفحه نمایش تعبیه شده بر روی کارت، امکان ورود عدد چالش و دریافت رمز را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. عملکرد کارت ها مشابه با توکن های سخت افزاری می‌باشد. تنها تفاوت در فیزیک کارت می باشد که امکان حمل و نقل و دسترسی کاربر را ساده تر می‌نماید ولی در مقابل امکان بروز مشکلات فیزیکی افزایش می‌یابد.

 

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۱ - ۱۳۸۷ ©