دانگل‌های سخت‌افزاری

توکن های سخت‌افزاری به‌عنوان اولین دستگاه جانبی برای «کلمه عبور یکبار مصرف» در ایران مورد استفاده قرار گرفت. از این توکن ها معمولا برای تولید رمز بر اساس زمان بکار برده می‌شود. اگرچه کاربری این توکن ها بسیار ساده می باشد ولیکن بزرگترین دغدغه کاربر حمل و دسترسی به آن می‌باشد. این مشکل وقتی که کاربر نیاز به دسترسی به بیش از یک موسسه/بانک را دارا باشد، بوضوح نمایان می‌شود.

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۱ - ۱۳۸۷ ©