برچسب DIGIPASS NANO

DIGIPASS NANO ، در واقع یک برچسب (STICKER) می باشد که بر روی سیم کارت نصب شده و به عنوان یک رابط بین سیم کارت و گوشی عمل می‌نماید. بدین ترتیب که، اطلاعات رد و بدل شده بین گوشی و سیم کارت که در شرایط نرمال بصورت مستقیم انجام می شود، پس از نصب این برچسب،  از طریق آن صورت می گیرد. این موقعیت، امکان دسترسی و استفاده برچسب مزبور را به داده های رد و بدل شده بین گوشی و سیم کارت و در صورتی که داده مزبور امن (Secure) نباشد را فراهم می‌آورد . به عنوان مثال؛ فعالیت‌هایی نظیر خواندن اطلاعات مندرج در سیم کارت یا انتقال IMSI به گوشی و نظایر آن توسط این محصول انجام شده و انتظار میرود که بدون دخل و تصرف به گوشی تحویل داده شود.

با استفاده از این امکان شرکت تولید کننده می‌تواند به جای نصب برنامه (اپلت) «تولید کلمه عبور یکبار مصرف»  بر روی سیم کارت، آن را روی برچسب ذخیره کرده و نقش سیم کارت را شبیه سازی نماید.

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۱ - ۱۳۸۷ ©